Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
Almindelige problemer med grundfugt og husfundamenter

Almindelige problemer med grundfugt og husfundamenter

Almindelige problemer i husfundamenter

Grundfugt 

Grundfugt  optages af husfundamenter, der har utilstrækkelig eller ingen fugtspærre mod jorden.
Dette faktum og forældede barrierelag giver ofte problemer især for ældre bygninger.
Men selv nyere huse kan blive udsat for stigende jordfugt pga uagtsomhed i byggeriet.
Husfundamentet absorberer fugt, der er i jorden gennem naturlig kapillærvirkning. Denne
virker imod tyngdeloven og kan bringe fugten langt op i væggene.

Saltudfældninger

Saltene i de mineralske materialer opløses af den fugt, der transporteres i husfundamentet.
Fugten suges op til vægflader, hvor den fordamper til luften. Ved fordampning bliver
saltene forbliver i krystalliseret form. Disse salte (nitrat, klorid, sulfat – såkaldt salpeter) dannes
grimme pletter og aflejringer på væggene.

Skader på grundmurene

Migration af fugt forårsager nedbrydning af mineralske byggematerialer. Derefter de salte, som
indgår i bindemidlerne opløses og føres bort af fugten, materialerne bliver porøse og vejrer
gået i stykker.

Overfladeskader

Puds løsner, maling falmer og tapet forme. På grund af at salt binder vand samler sig stadig
mere fugt i fundamentets overfladelag. Aflejringer bliver tydelige og store overflader ødelægges, når fugten
bliver til is om vinteren og sprænger de underminerede lag af gips væk. Under tæt farve og
gipslag, opstår der damptryk, som danner blærer.

Sundhedsskader

Nogle sporer fra skimmelsvampe er meget giftige og kan, hvis de er til stede i længere tid, og
høje koncentrationer forårsager allergi og skader på kroppens organer. Fugtigt indendørs miljø
kan føre til sygdomme i åndedrætsorganerne og gigtlidelser. Lej affugter København billigt for mindre fugt.

Energitab

Fugt i fundamentet giver også energitab. Våde vægge og gulve forårsager pæle
fugtighed. Derfor føles et rum køligt trods normal opvarmning. Yderligere problemer
opstår, fordi fugtige byggematerialer isolerer dårligere end tørre. Konsekvensen bliver højere
varmeudgifter.

Dårlig lugt

Den muggen (kælder)lugt af råd og skimmelsvamp opstår ofte. Lugten kommer fra mikroorganismer
som aktiveres under forrådnelsesprocessen.

 

Lej affugter København med montering og transport